ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

seiver_logo_new_1Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Βεροίας, γνωστός ως Σ.Ε.Η.Β. αποτελεί έναν πρωτοπόρο και ιστορικό σύνδεσμο επαγγελματιών με σημαντικούς αγώνες για την διεκδίκηση, τη θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος των ηλεκτρολόγων και την αναβάθμιση του.

Ο Σ.Ε.Η.Β. συστάθηκε το έτος 1962, με έδρα την Βέροια και μετεξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα συνδικαλιστικά όργανα της πόλης. Χάρις στο μεράκι και τον ζήλο των ανθρώπων του ο σύνδεσμος είχε μια ανοδική & ποιοτική πορεία. Σήμερα αριθμεί 41 μέλη.

Ο Σ.Ε.Η.Β. διασφαλίζει πρώτιστα το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου έναντι κάθε ανειδίκευτου που απλά δηλώνει «ηλεκτρολόγος» χωρίς να κατέχει τη σχετική άδεια εξάσκησης επαγγέλματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχοντας ως κύριο στόχο και μέλημα την ασφάλεια του καταναλωτή. Σημαντική είναι η συνεισφορά του στον κλάδο, με τη συνεχή επιμόρφωση των μελών του, την ανάπτυξη του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου αλλά και η συνεισφορά στην τοπική κοινωνία ευρύτερα.

Συνεχίζει με αμείωτο ενδιαφέρον να προάγει τα κοινά, ηθικά, οικονομικά, κοινωνικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του. Ο σύνδεσμος εκπροσωπεί την κοινωνική του ομάδα σε δημόσιες διοικητικές & δικαστικές αρχές, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του, έχοντας λόγο στη λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων που τους αφορούν. Οργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης και διαλέξεις πάνω σε νέες τεχνολογίες και κανόνες ασφαλείας. Πραγματοποιεί γιορτές, εκδρομές, συνεστιάσεις και λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις για την ανάπτυξη συναδελφικών και φιλικών σχέσεων των μελών του. Προσπαθεί και αγωνίζεται για την εξύψωση της ελεύθερης σκέψης, της βούλησης, της ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο σύνδεσμος συμμετέχει και συνεργάζεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις.

poseh_logo_1Είναι μέλος της πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η.) η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων – European Association of Electrical Contractors (Ένωση Σωματείων Αναγνωρισμένη αριθ. εγγραφής στο βιβλίο σωμ. Πρωτ. Αθηνών 119, Ειδ. 974/31-7-74).

Τα γραφεία του συνδέσμου είναι ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 08.30π.μ. έως τις 13:00μ.μ.

Ο σύνδεσμος είναι μια ισχυρή και δυναμική κοινότητα ενεργών επαγγελματιών. Η προσπάθειά μας στηρίχθηκε και στηρίζεται από πολλούς ανθρώπους – μέλη τους οποίους ευχαριστούμε θερμότατα.