ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Consumption
Εφαρμόζοντας τις συμβουλές και τις οδηγίες μας, θα αποφύγετε δυσάρεστες συνέπειες και θα χαίρεστε τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρικού ρεύματος

safety_garantiee
Για οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία να ζητάτε υπεύθυνο αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν ασφάλεια και εγγύηση μόνον όταν είναι κατασκευασμένες από Αδειούχους Επαγγελματίες Ηλεκτρολόγους.

safety_3
Ηλεκτρολογική ασφάλεια στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο, σημαίνει συστηματικός επανέλεγχος των εγκαταστάσεων και των συσκευών.