Κανόνες ασφαλείας

Κανόνες ασφαλείας

Κανόνες ασφαλείας

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν ασφάλεια και εγγύηση μόνον όταν είναι κατασκευασμένες από Αδειούχους Επαγγελματίες Ηλεκτρολόγους θα πρέπει να απευθύνεστε σε Επαγγελματία Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη, κάτοχο σχετικών αδειών για:

1. Την κατασκευή κάθε νέας οικιακής ή επαγγελματικής ηλεκτρικής εγκατάστασης.

2. Την τροποποίηση ή επαύξηση της υφιστάμενης εγκατάστασης.

3. Τον έλεγχο κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης την επιδιόρθωση κάθε ηλεκτρολογικής βλάβης.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο, σημαίνει συστηματικός επανέλεγχος των εγκαταστάσεων και των συσκευών.  Οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από ανέλεγκτη ηλεκτρική εγκατάσταση είναι:

 • ηλεκτροπληξία σε ανθρώπους αλλά και κατοικίδια
 • πυρκαγιά και εγκαύματα
 • βλάβη ή καταστροφή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
 • νομικές συνέπειες για τον ιδιοκτήτη/χρήστη ή τον ηλεκτρολόγο όταν η εγκατάσταση δεν πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας σε περιπτώσεις βλάβης τρίτων ή καταγγελίας

Προστατευθείτε από το ηλεκτρικό ρεύμα

 • high-voltageΜην αποσφραγίζετε το κιβώτιο του μετρητή, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 • Μην ακουμπάτε καλώδια που έχουν φθαρεί ή αγωγούς του δικτύου της ΔΕΗ.
 • Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές με βρεγμένα χέρια ή με τα πόδια πάνω σε βρεγμένη επιφάνεια.
 • Μην επεμβαίνετε στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.
 • Μην επισκευάζετε το καμένο φυσίγγιο του πίνακα. Αντικαταστήστε το με νέο!
 • Μην αλλάζετε τις καμένες ασφάλειες του πίνακα με άλλες μεγαλύτερης ονομαστικής τιμής.
 • Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε βλάβη σε ηλεκτρική συσκευή.
 • Προστατέψτε τα μικρά παιδιά καλύπτοντας τους ρευματοδότες (πρίζες) με ειδικές τάπες ασφαλείας.
 • Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες και πολύπριζα σε συσκευές μεγάλης κατανάλωσης (σόμπες, πλυντήρια, συσκευές σιδερώματος, ψηστιέρες, κλπ.)
 • Τοποθετήστε στον πίνακά σας διάταξη διαφορικού ρεύματος (Δ.Δ.Ρ.) για επιπρόσθετη προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας.

Ο επανέλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων να γίνεται κάθε 14 χρόνια για τις κατοικίες και κάθε 7 χρόνια για τα καταστήματα.