Νομοθεσία

fek2Καθιέρωση Διατάξεων διαφορικού ρεύματος και θεμελιακής γείωσης

Υ.Α. Φ Α΄50/12081/642/2006 – Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1222b_06.1158306907538.pdf

Ν. 2302/1995 – Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα:

Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες : (άρθ. 3: τροποποίηση του ν. 4463/85)

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/74a_95.1120815546141.pdf

Ν. 4483/65 Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)/Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και  εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση  που υποβάλλεται στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις κατοικίες ο επανέλεγχος πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια, ενώ στους επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) κάθε 7 χρόνια.

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/b470_2004.1122285616194.pdf

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»
Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Γενικά για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, και για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο
1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια
2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
3. Εμπορία πετρελαίου, βενζίνης, ορυκτελαίων & λοιπών παραγώγων πετρελαίου
4. Εμπόριο καυσίμων αερίων & υγραερίων
5. Παραγωγή & Διανομή Ατμού
6. Πρατήρια βενζίνης και ακάθαρτου πετρελαίου
7. Χώροι συναυλιών
8. Χώροι εκθέσεων
9. Χώροι πανηγυριών
10. Εργοταξιακές παροχές
11. Άλλοι υπαίθριοι επαγγελματικοί χώροι (π.χ. Μαρίνες σκαφών, υπαίθριοι χώροι κατασκήνωσης/camping, κατασκηνώσεις με κτιριακές εγκαταστάσεις, πισίνες για το κοινό)
12. Καταστήματα που προσφέρουν για κατανάλωση τα προϊόντα τους στο χώρο τους (π.χ εστιατόρια, καφέ παντός είδους, καφενεία, μπαρ, χώροι ψυχαγωγίας με μουσική, χορό, ζωντανή μουσική, video games, λούνα πάρκ, άλλα παιχνίδια γενικά, παιδότοποι, κ.λ.π)
13. Εκκλησίες
14. Ιδιωτικά & Δημόσια κτίρια που συναλλάσσονται με το κοινό (π.χ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δ.Ο.Υ, Επιμελητήρια, Τράπεζες, Ταχυδρομεία, Πρακτορεία ΟΤΕ – ΔΕΗ, κ.λ.π)
15. Κινηματογράφοι χειμερινοί & θερινοί
16. Θέατρα παντός είδους
17. Κουκλοθέατρα & θέατρα σκιών
18. Ξενοδοχεία
19. Κλινικές, Νοσοκομεία
20. Βρεφοκομεία, Παιδικοί σταθμοί, ορφανοτροφεία, κ.λ.π
21. Θρησκευτικά ιδρύματα (συνάθροισης κοινού)
22. Λατομεία
23. Μεταλλεία
24. Ορυχεία

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε δύο (2) χρόνια

Γενικά επαγγελματικοί κλειστοί χώροι με εύφλεκτα υλικά
1. Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες ανύψωσης προϊόντων
2. Βιομηχανία ποτών
3. Καπνοβιομηχανία
4. Υφαντικές βιομηχανίες
5. Βιομηχανίες ξύλου & φελλού
6. Βιομηχανία χάρτου
7. Εκτυπώσεις, Εκδόσεις & συναφείς δραστηριότητες
8. Βιομηχανία προϊόντων ελαστικού πλαστικής ύλης
9. Χημικές βιομηχανίες
10. Παραγωγή & Διανομή φωταερίου
11. Εμπόριο Ρητίνης
12. Εμπόριο γαιανθράκων, καυσόξυλων, ξυλανθράκων, κ.λ.π
13. Εμπόριο χρωμάτων & βερνικιών
14. Εμπόριο χημικών προϊόντων
15. Εμπόριο κατεργασμένης ξυλείας & υλικού κατασκευών
16. Εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων
17. Εμπόριο χάρτου, ειδών χάρτου & γραφικής ύλης
18. Μεγάλα καταστήματα γενικών προϊόντων
19. Αποθηκεύσεις, Γενικές αποθήκες με εύφλεκτα υλικά
20. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών (στούντιο)
21. Ραδιοφωνικοί σταθμοί & σταθμοί τηλεόρασης
22. Κλειστοί Σταθμοί Αυτοκινήτων

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε επτά (7) χρόνια

Γενικά επαγγελματικοί χώροι χωρίς εύφλεκτα υλικά
1. Αντλιοστάσια άρδευσης & πάσης φύσεως καλλιέργειες (π.χ. ηλεκτροδότηση θερμοκηπίων, κ.λ.π)
2. Κτηνοτροφικές & πτηνοτροφικές μονάδες (π.χ. βουστάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, κ.λ.π)
3. Αποθηκεύσεις, Γενικές Αποθήκες χωρίς εύφλεκτα υλικά
4. Αλυκές
5. Βιομηχανίες ειδών διατροφής εκτός ποτών
6. Βιομηχανίες ειδών υπόδησης, ενδυμασίας & διαφόρων ειδών από ύφασμα
7. Βιομηχανία δέρματος & γουναρικών
8. Βιομηχανίες προϊόντων μη μεταλλικών ορυκτών, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
9. Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες
10. Κατασκευή τελικών προϊόντων μετάλλου, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού
11. Κατασκευή μηχανών & συσκευών
12. Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών & συσκευών
13. Κατασκευή μεταφορικών μέσων γενικά
14. Παραγωγή & διανομή ηλεκτρισμού
15. Εμπόριο δημητριακών & ρυζιού
16. Εμπόριο βαμβακιού, μαλλιού, μεταξιού & λοιπών υφαντικών υλών
17. Εμπόριο νημάτων γενικά
18. Εμπόριο ακατέργαστων δερμάτων
19. Εμπόριο πρώτων υλών από τη γεωργική, κτηνοτροφική και δασική παραγωγή
20. Εμπόριο μετάλλων και μη ορυκτών
21. Εμπόριο μετάλλων εν γένει
22. Εμπόριο μηχανών & εργαλείων για τη γεωργία, τη βιομηχανία, κ.λ.π.
23. Εμπόριο ειδών κιγκαλερίας & ηλεκτρικών συσκευών & υλικών
24. Εμπόριο επίπλων & ειδών επίπλωσης
25. Εμπόριο διατροφής, ποτών & καπνού
26. Εμπόριο καλλυντικών & ειδών ατομικής τουαλέτας
27. Εμπόριο οπτικών και φωτογραφικών ειδών
28. Εμπόριο παιχνιδιών και ειδών αθλητισμού
29. Εμπόριο δερμάτινων ειδών
30. Παντοπωλεία
31. Κρεοπωλεία
32. Αλλαντοπωλεία
33. Ιχθυοπωλεία
34. Οπωροπωλεία, λαχανοπωλεία, κ.λ.π
35. Πρατήρια πώλησης ειδών αρτοποιίας
36. Καταστήματα πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής
37. Γαλακτοπωλεία
38. Φαρμακεία & καταστήματα πώλησης καλλυντικών
39. Καταστήματα πώλησης, υφαντικών υλών, υφασμάτων, ειδών ενδυμασίας, υποδημάτων & δερμάτινων ειδών
40. Πώληση επίπλων
41. Πώληση ταπήτων, καλυμμάτων εν γένει και συναφών ειδών
42. Πώληση ειδών υγιεινής
43. Πώληση/Ενοικίαση δίσκων, cd, μουσικών οργάνων και συναφών ειδών
44. Πώληση συσκευών οικιακής χρήσης
45. Πώληση εργαλείων & μικρών αντικειμένων από μέταλλο
46. Πώληση χρωμάτων, τζαμιών & συναφών ειδών
47. Πώληση ειδών επενδύσεων, τοίχων & δαπέδων
48. Πώληση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών & ποδηλάτων
49. Πώληση ψιλικών
50. Πώληση εφημερίδων, περιοδικών, τσιγάρων (περίπτερα)
51. Πώληση βιβλίων & χαρτικών
52. Πώληση οπτικών οργάνων φωτογραφικού υλικού & ειδών κινηματογράφου
53. Κοσμηματοπωλεία & πώληση ωρολογίων
54. Πώληση ενθυμίων & λαϊκής τέχνης
55. Πώληση ανθέων & ειδών κηπουρικής
56. Ιατρεία
57. Γραφεία εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
58. Εργαστήρια επεξεργασίας ήχου, εικόνας, κ.λ.π
59. Εργαστήρια ζωγράφων, γλυπτών, χαρακτών, ξυλογλύπτων
60. Βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιότητες
61. Χορευτικές λέσχες, σχολές χορού
62. Πλυντήρια
63. Κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής
64. Φωτογραφικές εργασίες
65. Στιλβωτήρια & βαφεία δερμάτινων ειδών
66. Γραφεία τελετών
67. Εμπόριο κοσμημάτων ωρολογοποιίας & ειδών από πολύτιμες πέτρες
68. Γραφεία & Πρακτορεία ταξιδιών, παραλαβών συσκευασίας & αποστολής εμπορευμάτων, κ.λ.π
69. Δικηγορικά γραφεία, Συμβολαιογραφεία, Λογιστικά γραφεία & Τεχνικά γραφεία
70. Εργαστήρια μουσικοσυνθετών
71. Καταστήματα λιανικής πώλησης άλλων ειδών διατροφής
72. Ανοικτοί Σταθμοί αυτοκινήτων

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια
1. Κατοικίες & ανάλογοι χώροι

Ανάλυση ΠΔ 108/2013 για Ηλεκτρολόγους

Ανάλυση ΠΔ 108/2013 για Ηλεκτρολόγους

Πίνακες Αδειών Ηλεκτρολόγων Α΄ Ειδικότητας

Διευκρινίσεις για το Άρθρο 18 του Π.Δ

Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης A’ Ειδικότητας – 1ης Κατηγορίας. (προϋποθέσεις για άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος)

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/sd/sectors/Service?id=10963725